פרק שלישי: הרחבת הפעילות הימית היהודית בארץ־ישראל, 1939–1934