סיכום

122 | פרק שני הבין את השפעת העוצמה הימית על העצמאות המדינית של היישוב היהודי המתהווה בארץ, ולא פחות מכך יש להניח שהיה מודע להתפתחות העצומה שחלה במקצועות הים למן שלהי המאה התשע עשרה, ובמיוחד לשליטה המוחלטת של המעצמות בספנות ובנתיבי הים, ובראשן בריטניה, שזה מקרוב קיבלה את האחריות על הארץ . אלא שהרעיונות לעודד תרבות ימית ציונית בארץ לא תאמו את נסיבות הזמן של מוצאי מלחמת העולם הראשונה, שבהן הופנה עיקר המאמץ והמשאבים של המוסדות הלאומיים לפיתוח ההתיישבות החקלאית, ולוועדה שהקים גורביץ לא היה סיכוי ליצור שינוי של ממש במדיניות ובאופן חלוקת המשאבים . חשיבותה של הוועדה של גורביץ הייתה בעצם קיומה, ברעיונות הראשוניים שהעלתה ובניסיונות החלוציים לביסוסה של תרבות ימית-ציונית עצמאית בארץ-ישראל בעת החדשה . בפועל, הניסיונות הראשוניים שהתקיימו במהלך שנות העשרים ובראשית שנות השלושים להגדיל ולהגביר את הפעילות היהודית במקצועות הים השונים היו קצרי ימים והצלחתם הייתה חלקית . הניסיונות הללו היו, רובם ככולם, פרי יוזמה פרטית, פעילות 'מלמטה', וכמעט ללא מעורבות של מוסדות ההנהגה המרכזית של היישוב בנעשה בתחום הימי . ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי