הקמת אגודות הספורט הימי

רעיונות וניצנים ראשוניים לפעילות ימית יהודית | 117 218 בשנת 1928 יזם ד"ר מאיר גורביץ הקמת מרכז להדרכה ימית בתל אביב, 1924 . וכשנתיים לאחר מכן, באוקטובר 1930 , הוקמה בעיר אגודה ספורטיבית-ימית לנערים בשם אגודת יורדי-ים 'זבולון' . 'זבולון' קמה אך ורק לקידום הרעיון של הספורט הימי, ולימים הפכה להיות אגודת הספורט הימי הגדולה בארץ מבחינת 219 מטרותיה המפורטות יותר של 'זבולון' הוצגו במילים הבאות : מספר החברים . לחנך דור של יורדי-ים עבריים — מלחים, דיגים וספני-נמל ; להחדיר את רעיון תחית-הים בין כל שכבות העם ; להגיש עזרה לחלוצי הספנות והדיג העברי ; לקרב את הנוער העברי לספורט ולפעולה ימיים ; ליסד קו-ימי חופי קבוע שיקשר את הנקודות : בת-ים, תל-אביב, הרצליה, נתניה, חדרה, עתלית, חיפה, נהריה ; לבנות במקומות המרוחקים מהים, מנהרות ונחלים ברכות לשחיה וחתירה ; לדאוג להקמת 'קרן-ים', שתשמש כמכשיר הכספי העיקרי למען כיבוש הים ; לפתח את הדיג בארץ ולתמוך בהקמת תחנה הידרו- 220 ביולוגית על החוף הארצישראלי ; להוציא לאור ספרות מקצועית ימית . 218 טולקובסקי, יהודים יורדי-ים, עמ' 168 ; הים, ספינות מספרות, עמ' 96 ; ירקו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי