הקמת 'הסתדרות מלחים עבריים'

112 | פרק שני מאלה שנמצאו כבר בארץ, למשל קבוצת הגרים מהים הכספי, ספני ספינת 'החלוץ' וחלק מהדייגים מקבוצת עתלית . בסך הכול היו חברים בה בתחילה כ- 30 איש . לנשיא כבוד של ההסתדרות נבחר מייג'ור ג'ון, מנהל נמלי ארץ- ישראל, והיא העמידה לעצמה שלוש מטרות עיקריות : ( א ) סידור חברים בעבודת ים ; ( ב ) הגנת עניינים מקצועיים ; ( ג ) הרשמת ספנים מבין העולים החדשים . הארגון קבע את החינוך וההכשרה לספנות כאחת ממטרותיו וכן ביקש להקים ספרייה ולקיים הרצאות כדי להכין את המתלמדים לעבודה בים . עד אביב 1925 היו רשומים בהסתדרות המלחים 70 חברים, אך באותה שנה היא התפרקה, בין היתר כיוון שההסתדרות הכללית של העובדים העבריים סירבה להכיר בה כגוף 200 עוד באותה שנה עצמאי, והיא גם לא הגיעה לכלל פעולה ממשית וחשובה . נעשה ניסיון להחייאה של הסתדרות המלחים ולהרחבת השורות, זאת בהקמת 'הסתדרות הספנים הארץ-ישראליים', שמטרותיה היו דומות ובה היו חברים 105 איש בראשות רב-החובל אריה באייבסקי . רשימת החברים כללה רבי-חובלים, דייגים ובעלי מקצוע באניות כגון מלחים, מהנדסים, מכונאים, מסגרים ונגרים . עיקר פעולתה היה מתן כמה הרצאות על ידי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי