ניסיונות ראשונים לרכישת אניות ולהקמת חברות ספנות עבריות