הקמת נמל חיפה

רעיונות וניצנים ראשוניים לפעילות ימית יהודית | 81 כמה תכניות נוספות לבניית הנמל העמוק של ארץ-ישראל בחיפה . התכנית האחרונה שנתקבלה כבסיס לבניית נמל חיפה הייתה כאמור זו של המהנדס פרדריק פאלמר מחברת 'רנדל-פאלמר-טריטון' בלונדון, שעליה הוחלט 99 תכנית זו לא יצאה לפועל בשל בעיות כספיות, עד שממשלת המנדט ב- 1924 . קיבלה לשם כך את 'המלווה הממשלתי לפיתוח מזרח אפריקה וארץ-ישראל' 99 נוסף לתכניות הבריטיות והאחרות שעלו ולא נתקבלו בשנים שקדמו לתכניתו של פאלמר, תכנית נוספת מאוחרת יותר, שאף היא לא נתקבלה, היא תכניתו של ריכארד קאופמן משנת ,1926 תכנית שנכללה במסגרת הצעתו לתכנית המתאר הכללית של חיפה ואזור עמק זבולון עד עכו . קאופמן טען שבניית הנמל במקום שהציע פאלמר תשאיר אותו ללא עורף ותהיה משגה חמור . דעתו הייתה שיש לתכנן את הנמל כחלק מתכנון עירוני כולל . הצעתו דרשה השקעות הון גדולות לא רק בבניית הנמל אלא גם בתשתית סביבתית תומכת . על כל אלה ראו : שטרן, הקמת נמל חיפה, עמ' 174 - 186 . ארתור ווקופ, הנציב העליון, סוקר משמר כבוד של חיילים בריטים בטקס פתיחת נמל חיפה, 31 באוקטובר 1933 . צילום : זולטן קלוגר  אל הספר
יד יצחק בן-צבי