מעורבות יהודית בנמל יפו

רעיונות וניצנים ראשוניים לפעילות ימית יהודית | 75 82 קבוצה נוספת של פועלים יהודים שהצליחה לחדור לנמל לתקופה העסקה . קצרה הייתה מחברי 'הבחרות-הסוציאליסטית העברית' של הקיבוץ המאוחד, שהתיישבה תחילה בשכונת בורכוב בתל אביב ולאחר מכן על גדות הירקון . הם פיתחו שם משק עזר קטן וערכו ניסויים ראשונים בשיט סירות ובדיג . הם החלו לעבוד בנמל יפו באוגוסט ,1935 אך לאחר כמה חודשים, משגבר המתח בנמל, 83 אלא שניסיונות אלה היו קצרי ימים ולא לא ניתן היה להמשיך שם בעבודה . יצרו שינוי ממשי ועל פני זמן בדומיננטיות הערבית ובשליטה המוחלטת של ההתאגדויות הערביות בעבודות אלו, שנמשכה כל שנות פעילותו של הנמל בתקופת המנדט . ואולם, על ציר הזמן של תהליך גיבושו של הנרטיב הלאומי הימי של היישוב היהודי בארץ, ניתן לאפיין את הניסיונות הללו כפעולות שבהן טרם הודגש אלמנט התחרות וכיבוש הים מידי הערבים ; אפשר לראותם כניסיונות להתפתחות ימית יהודית תוך שיתוף פעולה עם עולם העבודה הימי הערבי ולא במאבק נגדו . לעומת זאת, בחלוף הזמן, ובמיוחד לאחר פרוץ המרד הערבי בשנת ,1936 ניתן בתהליך עיצובו של הנרטיב הימי היהודי דגש במיוחד באיום הערבי וב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי