ראשית הפעילות היהודית בנמל יפו ובנמל חיפה

רעיונות וניצנים ראשוניים לפעילות ימית יהודית | 71 היו התשתיות ברחבי הארץ, ובהן שירותי הדואר, הטלגרף, הטלפון והתחבורה . הבריטים תיקנו את הדרכים, תחילה את כביש יפו – ירושלים, וחיברו מחדש את מסילת הברזל יפו – ירושלים, שנותקה בחלקה בזמן המלחמה ואשר נקנתה מהחברה הצרפתית בעלת הזיכיון . ביפו הונחה מסילת ברזל לרכבת שנעה מרציף הנמל עד תחנת הרכבת, ומאוחר יותר הורחבה מסילתה גם לאזורים אחרים ברחבי הארץ . רכבת זו שירתה את הנמל במשך כעשר שנים ונדחקה אט- 68 בשנים הראשונות אט משימוש עם סלילת דרכים לאמצעי התחבורה האחרים . של השלטון הבריטי לא פיתח הממשל את נמלי הארץ, ואת נמל יפו בפרט, בשל ההוצאות המרובות שהיו כרוכות בשיפור מערכת הרכבת והכבישים, ובתחילת התקופה הסתפקה ממשלת המנדט בהסדרת העבודה בנמלים הקיימים . כבעבר, האניות הגדולות שהגיעו לנמל יפו המשיכו לעגון מחוץ לנמל, הפריקה והטעינה נעשו בעזרת סירות קטנות, שנעו בין הרציף לאניות, וימי עבודה רבים 69 ירדו לטמיון בשל בעיות של מזג אוויר . אחת השאלות הראשונות שאליהן נדרש הממשל הבריטי בשנים הראשונות לשלטונו בארץ נגעה אפוא למיקומו של נמל עמוק-מים בארץ . המקומו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי