הצעה לייסוד חוות ים בטנטורה

66 | פרק שני שבגליל התחתון, שקמה בראשית המאה העשרים ובה הוכשרו פועלים לעבודת האדמה, תקום חוות הכשרה למקצועות הים, שתשמש דוגמה למושבות שעל חופי ים ונהר . גורביץ סבר שבחינוך למקצועות הים אין להסתפק בבית ספר עיוני, אלא יש צורך בעיקר בחינוך מעשי הבא מתוך העבודה והחיים בים באמצעות חוות הים . בחווה זו יוכשרו האנשים לעבודת המים בשיטות 50 לבדמודרניות ובמכשירים החדישים ביותר שפותחו בתחום מקצועות הים . מכך יעסקו התלמידים גם בסידור ענייניהם הפנימיים, כגון בישול, שמירה, וניקיון, כדי שידעו לנהל את משק הבית שלהם בעתיד . בצמוד לחוות הים יהיה משק עזר חקלאי שבו יפיקו את הצרכים הפנימיים של החווה, ובהם הכנת ירקות לשימורים ( 'קונסרבים' ) או לימוד השימוש בשיירי הדגה ועשבי הים לזיבול חקלאי . בתקופת שהותם בחווה יעסקו התלמידים גם בעבודות ים נוספות : הכנות קונסרבים — המלחה, עישון והקפאה, עיבוד ביצי דגים, גידול דגים והפרייתם בברכות, בניית סירות, החזקתן ותיקונן, אריגת רשתות, שימוש 51 לכל אחד מחברי החווה תינתן חלקת אדמה קטנה ( עד חמישה בזבל ימי ועוד . דונמים ) ובה יגדל החקלאי לעצמו ירקות, בהמות ועופות, ובמידת האפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי