ניסיונות לרכישת ספינה ולהקמת חברת ספנות

60 | פרק שני לארץ . לטענת גורביץ, אם תזמין הממשלה פועלים כאלה, יש לשער שתחיית החופים על ידי עובדי ים עבריים תידחה למשך שנים ; ( 3 ) לטענתו, בחיפה יש עדויות רבות לכך שהמחיר שהספנים הערבים גובים מהיהודים גבוה לפעמים פי שניים יותר מהסכום הנגבה מלא-יהודים ; ( 4 ) החוף המערבי של הארץ מאפשר קשר לא יבשתי בין ערי החוף, במיוחד במצב שבו חלקים מהיישוב היהודי עלולים להיות מנותקים . לדבריו, בעזרת ספינות עבריות אפשר להבטיח 22 קשר בלתי תלוי עם מדינות אחרות . 'הודות להשפעת הוועדה ועזרתה', כטענת גורביץ, אישרה הממשלה בשלהי 23 1919 את הקמתה של חברת ספינות מנוע בשם . Pioneer Motor Boat Co . ספינתה 'החלוץ' הייתה, ככל הנראה, הספינה הראשונה שנעשה ניסיון לרכוש בכספי מוסד סקטוריאלי ביישוב היהודי באותה עת — קפא"י, ובכך להופכה לאנייה בבעלות מוסדית של קופת הפועלים הארצישראלית, וכנראה גם הייתה הספינה הראשונה שהופעלה כקו ספנות עברי להובלת נוסעים ומשאות 24 סיפורה של הספינה החל כיוזמה פרטיתבין נמלי מזרח הים התיכון . לאחר מלחמת העולם הראשונה, כאשר 'הכבישים היו משובשים, הרכבת לא פעלה והובלת סחורות ותוצרת חקלאית מיפו לח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי