רעיונות חדשים: 'ועדת המים' ביפו, 1921–1919

רעיונות וניצנים ראשוניים לפעילות ימית יהודית | 53 את חזונו הציוני הימי . בזיכרונות בן התקופה תואר גורביץ כ'משוגע לכיבוש הים' : 'תנאי העבודה היו קשים ביותר, ובמוסדות לא היתה מחלקה, או איש, או חומר בנידון . לא היה כלום ! והנה הופיע אחד, שחלום חייו היה כיבוש הים . [ . . . ] ואמנם משוגע היה האיש לדבר האחד הזה, הים, ואת שגעונו זה רצה להדביק 2 הצעות הוועדה לא נתגשמו בזמנן, אך הן אינן הערות שוליים גם באחרים' . בסיפור ההיסטוריה של הציונות והים . הצעותיה של הוועדה סימנו כמה מטרות שאליהן כדאי לשאוף בדרך לעצמאות ימית עברית בארץ-ישראל . מרבית הרעיונות הללו באו לידי מימוש בשנים שלאחר מכן, לאחר שהתנאים לכך הבשילו . הרעיונות שהעלתה הוועדה בדבר ביסוס השליטה היהודית במרחב הימי בתקופת המנדט היו חלק ממאבק כלכלי ומקצועי על השליטה במקצועות הים השונים . בניסיון לעגן מאבקים אלה במוסדות הסקטוריאליים והלאומיים של היישוב היהודי באותה עת ניסה גורביץ גם לרתום אליו כמה מהמוסדות הללו, בהצלחה חלקית בלבד, כפי שנראה להלן . לוועדה שהקים גורביץ בתום מלחמת העולם הראשונה הוא צירף את 4 הוועדה סברה 3 והמורה אלכסנדר ( שמואל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי