נמלים

רקע היסטורי | 39 61 תנועת הנוסעים ספינות נטרפו בים או נופצו על השוניות ואבדו חיים ורכוש . הייתה מורכבת בעיקר מעולים וצליינים, אך גם תושבים ערבים נעו בין נמלי החוף המזרחי של הים התיכון . מכיוון שאניות הקיטור לא יכלו להיכנס לנמל, הן עגנו במרחק מה מן החוף, והפריקה והטעינה בוצעו בעזרת סירות ודוברות . העבודה הייתה תלויה אפוא במזג האוויר, ובימים של ים סוער שותק הנמל 62 מפעילות, גורם שהביא לביטול ימי עבודה רבים . בעקבות הרפורמות שבאו לאחר ימי השלטון המצרי בארץ-ישראל ( 1831 - 1840 ) נעשתה יפו למרכז נפה ( נחיה ) ונכללה ביחידה מיוחדת שנקראה 'מתצרפליק ירושלים' . מושל יפו היה קאמיקאם ( ראש נפה ) ושימש לעתים כממלא מקום של מתצרף ( מושל ) ירושלים ( פאשא בדרגה נמוכה ) וכפוף 63 באותה תקופה השתפר הביטחון בדרכים וכן חלו שינויים נוספים : למרותו . תמורות בתעבורה הימית בעולם בעקבות המצאתה של מכונת הקיטור והשימוש בה כמנוע והחלפה הדרגתית של ספינות מפרש בספינות קיטור, ייסוד חברות ספנות קבועות, ביטול המכסים הפנימיים, חיבור יפו בקו טלגרף יבשתי לירושלים ( וממנה לדמשק, משם לאיסטנבול ומשם לאירופה ) ופתיחת הכביש יפו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי