תקופות קדומות

רקע היסטורי | 35 ויצרה, בפעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה, אחדות מדינית ותרבותית סביב חופיו . האחדות הרומית הים-תיכונית נמשכה כ- 500 שנה, מאמצע המאה הראשונה לפסה"נ עד ראשית המאה החמישית לסה"נ . לא הייתה תקופת אחדות ממושכת כזו בתולדות הים התיכון, לא לפני עידן זה ולא אחריו, ולא בכדִי הוא נקרא בלטינית Mera Nostrum , כלומר 'הים שלנו' ובערבית בחר 46 אל-רומי, 'ים הרומאים' . לכיבוש המוסלמי הייתה השפעה על חלקים נרחבים מחופי הים התיכון וכן על המסחר ועל תנועתם של אנשים בין המזרח למערב, ויש כאמור אף שטענו שאחדות המרחב הרומי הים-תיכוני פסקה למעשה מלהתקיים 47 כך או כך, ערי החוף של ארץ-ישראל בתקופהבעקבות עליית האסלאם . הערבית הקדומה, שרבות מהן ניטשו בעת הכיבוש הערבי וכנראה נהרסו, שוקמו ובוצרו מחדש במאמצים ניכרים לאחר הכיבוש, וצי מוסלמי ניהל מדיניות של מלחמה והגנה על חופי הארץ מפני התקפות חוזרות של 48 מסעות הצלב של הצליינים הנוצרים לארץ הקודש בין המאות הביזנטים . האחת עשרה לשלוש עשרה, שנערכו בעיקר בספינות שיצאו מנמלי דרום אירופה אל נמלי החוף המזרחי של הים התיכון, הביאו לחידוש ההשפעה האירופית על רצועת הח...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי