ההתיישבות היהודית החדשה בארץ־ישראל והים

רקע היסטורי | 31 ניתן לזהות שינוי אטי והדרגתי, 'מלמטה', שלא ביטא בראשיתו שינוי תפיסתי אידאולוגי, שהחל בקרב כמה מהמהגרים היהודים שעזבו את מזרח אירופה ובחרו להתיישב בארץ-ישראל . יעקב שביט סבור כי עם ראשית ההתיישבות היהודית החדשה בארץ החלה להתפתח לאטה נקודת הסתכלות חדשה ממזרח, מארץ-ישראל, לכיוון מערב, אל הים . מנקודת המבט של המתיישבים היהודים החדשים בארץ, בהסתכלם מערבה, על פני הלבנטיניות המקומית, החל הים התיכון להיתפס כשער הרחב והפתוח של היישוב היהודי אל העולם המפותח, 33 אנו עדים למעבר אטי, אך המערבי והאירופאי, ואל העולם היהודי שנותר שם . הדרגתי, מהסתכלות על הים ממערב למזרח כמכשול להסתכלות עליו ממזרח למערב כגשר . דוגמה נוספת למקומו החדש של הים בקרב המתיישבים בארץ היא תשומת הלב שהחלה להינתן לחופה של הארץ גם כמקום בילוי ומרגוע, כמייצג חופש והנאה, מקום המאפשר במידה רבה יציאה מן השגרה של חיי היומיום ותלאות החיים . בתל אביב במיוחד ראו תושבי העיר בשפת הים אתר של נופש ושל בילוי עממי . החוף העירוני היה למקום מפלט מהצפיפות העירונית, והמוני אנשים נהרו אליו, בייחוד בשבתות . כבר בתקופת העלייה השנייה,...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי