המהפכה הימית

קובי כהן-הטב המהפכה הימית אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל, 1917 - 1948 קובי כהן-הטב המהפכה הימית אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל, 1917 - 1948 ועדת המערכת : פרופ' אלון קדיש — יו"ר, פרופ' גור אלרואי, פרופ' גדעון בוהק, פרופ' מאיר בר-אשר, פרופ' יוסף דרורי, ד"ר תמר הס, פרופ' זאב וייס, ד"ר דניאלה טלמון- הלר, מר יעקב יניב, ד"ר נסים ליאון, פרופ' אורה לימור, ד"ר הלל ניומן, פרופ' עודד עיר- שי, פרופ' עירית עמית- כהן, ד"ר ירון פרי, פרופ' ריכב רובין, פרופ' איריס שגריר, ד"ר יובל שחר, פרופ' מרגלית שילה המהפכה הימית אחיזת היישוב היהודי בים ובחופי ארץ-ישראל, 1948 1917 – קובי כהן-הטב יד יצחק בן-צבי • ירושלים ספר זה ראה אור בסיוע : • מכון קרן קימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות • העמותה לתולדות חיפה • חברת 'צים' • עמותת בוגרי בית הספר לקציני ים עכו • קרן קושיצקי, אוניברסיטת בר-אילן • הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה, אוניברסיטת בר-אילן • מכון ריבלין לחקר ארץ-ישראל ויישובה, אוניברסיטת בר-אילן • קרן סגן הנשיא למחקר, אוניברסיטת בר-אילן • לוי ניצן, איש חיל הים עריכת לשון : דפנה בר-און עורכות-...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי