מפתח שמות

אספסיאנוס, ,135 136 אפלפלד, אהרן, 266 אקווינס, תומס, 159 אקשטיין, צבי, ,144 ,145 ,335 341 ארטמיון, 134 אריסטו, 159 אריסטובולוס השני, ,109 111 ארלוזורוב, חיים, ,230 ,231 352 ארנדט, חנה, ,130 ,131 ,161 ,177 ,339 346 ארתחשסתא השני, ,90 331 אשכנזי ( מניטו ) , יהודה לאון, ,59 ,60 ,61 328 ב באואר, ברונו, 192 באואר, יהודה, 22 באומן, זיגמונד, 161 באטלר, ג'ודית, 67 בארון, שלום ( סאלו ויטמאייר ) , 333 בגין, מנחם, ,58 ,272 357 בובר, מרטין, 355 בודוף, ליפמן, 155 בודין, ז'אן, 166 בוזגלו, מאיר, ,271 ,272 357 בוטיצ'יני, מריסטלה, ,144 ,145 ,335 341 בויארין, דניאל, ,113 336 בויארין, יונתן, ,113 336 בורג, אברהם, ,28 322 בטהובן, לודוויג, 205 ביאל, דיוויד, 51 ביאליק, חיים נחמן, ,222 ,223 ,253 356 ביוקנן, ג'יימס, 229 ביורן, רנדולף, 234 ביילין, יוסי, 326 ביינרט, פיטר, ,36 ,70 ,71 324 בינגהם, תאודור, 352 ביקרמן, אליהו, 82 בירנבוים, פייר, 34 בל, 82 בלאושטיין, יעקב, ,326 339 בלו, סול, 17 בלטיס, 82 בלפור, ארתור ג'יימס, ,88 ,131 ,141 ,225 ,235 237 בלקסטון, ויליאם ( ישו חוזר ) , 231 בן זכאי, יוחנן ( ריב"ז ) , ,12...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)