הערות

כמנהיגת העם היהודי . מייקל שטיינהרדט, מבכירי הפילנתרופים היהודים בעולם ושותף מייסד של פרויקט תגלית, טען לעומתו כי הבעיה היהודית היא לא בהתנהלות של ישראל אלא בחיי התפוצה הלא אורתודוקסית, ה"נמצאת במצב של שקיעה בלתי ‑ נמנעת [ בעוד ] האוכלוסייה המקבילה בישראל נמצאת בעלייה" . אף שהוא מבקר בחריפות גם את ההתנהלות הישראלית ה"קיצונית", שטיינהרדט סבור כי הצעירים היהודים באמריקה לא ממהרים להתנתק מישראל בגלל "דתיות וכיבוש" אלא למעשה נאחזים בה לחיזוק זהותם היהודית הקלושה, כפי שמוכיחים התהליכים הזהותיים המאפיינים רבים מבוגרי תגלית שביקרו בישראל ובאמצעותה גילו את יהדותם . דייוויד אלנסון, "שותפות גורל בעידן של קיצוניות", ארץ אחרת 59 ( נובמבר ‑ דצמבר 2010 ) , עמ' 26 ‑ 29 ; מיכה אודנהיימר, "איבדנו את הערכים שלנו" ( ריאיון עם הפילנתרופ מייקל שטיינהרדט ) , ארץ אחרת 59 ( נובמבר ‑ דצמבר 2010 ) , עמ' 30 ‑ 32 . בסיפור המאה הישראלית מתעלמים בדרך כלל מקריסת ממלכת ישראל, שבימי ירבעם . 16 בן יואש הגיעה להישגים ממלכתיים וטריטוריאליים נרחבים, אך לאחר כיבושה על ידי אשור ( במאה השמינית לפני הספירה ) נעלמו עשרת השבטים...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)