מי שולט במוסר: בית המשפט או בית המחוקקים?

למען קידום ערכים בחברה ובפוליטיקה . נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק מזוהה כמי שהוביל את השינוי המשפטי הישראלי והתווה את תפיסת המשפט כמגן הדמוקרטיה הנאורה וכמגדלור של ערכי המוסר הישראליים, מול כוחות ההשחתה בפוליטיקה . עוד ב ‑ ,1976 בהיותו היועץ המשפטי לממשלה, סימן ברק את הכיוון האקטיביסטי של בית המשפט . לטענתו : כמשפטנים, איננו מוגבלים לפירושו ולהפעלתו של הדין הקיים . אנחנו חוד החנית של השאיפה לדין רצוי יותר וטוב יותר . דין שאיננו מביא בחשבון רק את צורכי הכלל, דין שאינו מסתכל רק על הפרט - אלא דין שמאזן בין השניים . אנחנו הארכיטקטים של השינוי החברתי, לנו הכישורים לבנות שיטה משפטית טובה יותר, צודקת יותר . אנחנו איננו רואים את תפקידנו כמוגבל לטכנאות המשפטית, אנחנו רואים את תפקידנו ככולל את המדינאות המשפטית . 135 רבים יצאו נגד גישה זו בטענה שלבית המשפט אין כלל סמכות, כלים ומיומנות להכריע בשאלות מוסר, וכי הדרישה לצמצם את כוחם של הפוליטיקאים ו"לתת לרשות השופטת את זכות הווטו בהכרעות בעלות השלכות ערכיות" היא פגיעה ברצון הדמוקרטי של העם . אושיית המשפט רות גביזון כתבה ש"אין שום דבר בהכשרה [...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)