הצבא והחרדים

החוקה הצרפתית, הם ביקשו והשיגו "דחיית שירות" : ב ‑ 17 באוקטובר 1808 יצאה פקודת המלך שקבעה כי "היהודים יושבי נסיכות ורשה יוצאים מהכלל הנהנים מזכויות פוליטיות לזמן של עשר שנים, 'בתקוה שבמשך הזמן הזה יבערו היהודים מקרבם את האותות, המפרידים כל כך ביניהם ובין שאר התושבים'" . כאשר הסתפחה גליציה המערבית לנסיכות ורשה ב ‑ 1809 וגם שם הונהגה החוקה הצרפתית, ביקשו היהודים להשתמט מהגיוס לצבא שבו חויבו כל התושבים מגיל 21 עד 28 . הפעם פעלו השתדלנים אצל שר הצבא הנסיך יוזף פוניאטובסקי, שהחליט להעניק להם פטור משירות בתמורה למס שחרור בסך 700 אלף זהובים לשנה . פוניאטובסקי כתב למלך סקסוניה : "עבודת הצבא אינה מקבלת לתכונתם של היהודים, 'הם אינם מוכשרים לתעודה הנעלה של אנשי ‑ הצבא וגם הניסיון כבר הוכיח, שאין למסור בידם את דבר ההגנה על הארץ בלי זהירות רבה'" . המלך הסקסוני הסכים לפטור, ופוניאטובסקי זכה לכינוי 98 "הדוכס החסיד" . בעוד הדתיים הלאומיים פועלים במאה הישראלית לעצב את המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית באמצעות השירות במוסדות הביטחוניים, רבים בקרב החרדים בישראל עדיין מבקשים להתחמק מסוגיית הריבונות ו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)