בין גיור לחומרה ל"גיור סוציולוגי"

לעם היהודי על פי אותם עקרונות שמאפשרים הצטרפות לאומות מודרניות אחרות . משום כך "אין יסוד לאמירה . . . שהתופעה [ של גיור סוציולוגי ] מחלישה את אופייה היהודי של המדינה . אין היא מחלישה אותו כלל . . . היא [ רק ] משנה אותו, ואת אופייה של הלאומיות היהודית עצמה באופן ההולם מדינת לאום ריבונית ; ומובן שבתוך כך היא הופכת לאומיות זאת לרב ‑ תרבותית ולרב ‑ אתנית 62 על אף הוויכוח ההיסטורי בין הזרמים השונים ביהדות המודרניתיותר" . בשאלה "מיהו יהודי", ולמרות הדומיננטיות של הרבנות האורתודוקסית, נראה כי רק בישראל אפשר עם הזמן להפוך ליהודי גם בלי להתגייר . בעידן המאה הישראלית חיים בארץ יהודים רבים שאינם מוכרים על פי ההלכה, אך זכאים להיות אזרחי המדינה על פי חוק השבות, ויש גם כאלה שאין להם כלל קשרי שארות ליהודים, אך נולדו בארץ כילדי מהגרי עבודה וזכו לאזרחות . כל אלה הופכים עם הזמן לישראלים פטריוטים דוברי עברית, ורבים מהם מצטרפים לבסוף לעם היהודי . הגופים האורתודוקסיים נאבקים במגמות האלה . הם מבטלים גיורים שאינם לחומרה ומטילים גזירות מחמירות אחרות על אלה ה"חשודים" שיהדותם אינה אמיתית . אבל הם מתקשים לעצור א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)