"הכי בבית בעולם"

רציונלית אחרת . כאשר בעזה חגגו את שחרורם של אלף מחבלים, בישראל חגגו את שובו של "ילד" אחד . דווקא מתוך תחושת הבית מתחדדות הטענות הרעיוניות והאמוציונליות לבעלות עליו . יש מבין "בני המשפחה" שמביעים אי ‑ שביעות רצון עמוקה ממה שמתרחש בתוך הבית ובתוך המשפחה - מפני שעדיין לא נקלטו כהלכה בחברה הישראלית, בגלל תחושות של הדרה וקיפוח מתמשכים, משום ש"גנבו להם את המדינה", כיוון שהאופי הישראלי המתהווה אינו עונה על ציפיותיהם ועל חזונם, בגלל הכשלים שהם מזהים בהתנהלות הישראלית בזירה המזרח תיכונית והבינלאומית, או בגלל התחושה שהעולם גדול וישראל קטנה וחונקת . כל אלה מעידים על המאבק המתמיד על עיצוב הבית, אבל עדיין, מדובר בבית . לכן שומה על קברניטי המדינה לנהוג משנה זהירות בהתערבות למי שייך הבית ולמי לא . העמקת השסעים בשאלת הבעלות על הבית עלולה לערער את יסודותיו . 26 על פי מדדים בינלאומיים, תחושת הפטריוטיות הישראלית גדולה ומרשימה . בישראל אמנם מתנהל דיון מתמיד שכולל טענות על תסכול, על קיפוח ועל הדרה שאופיין משתנה במשך השנים, אבל דיון זה מבוסס על תחושות שייכות של היהודים ועל זכותם לבעלות על הבית . שיח זה לא ק...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)