"הישראלי כעד"

ואמיץ, שבו הנטייה הדתית, כמוה כנטייה המינית, תהיה בחלקה הגדול עניין של טעם . במקומו אנו עדים לקצו של שלב חשוב בתולדות יהודי אמריקה ובתולדות התרבות המערבית עצמה . יהודי ארצות הברית הספונים כגלמים בפרבריהם, יהיו, קרוב לוודאי, האחרונים שיבחינו במתרחש לנגד עיניהם . 49 השחיקה בזהות היהודית בקרב היהדות הליברלית בארצות הברית הגבירה את עוינות הממסד האורתודוקסי בישראל ובאמריקה כלפי הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים, שפנו בעקבות זאת לחפש בישראל בעלי ברית חילונים, הסולדים מהדתיות הגוברת בחברה ובפוליטיקה . סקרים מ ‑ 1998 העידו כי בעוד אחוז גבוה מאוד מחברי האורתודוקסיה היהודית האמריקאית ביקרו בישראל, רק מעטים מהיהודים הרפורמים חשבו כי ביקור בה חשוב לקיום זהותם היהודית בארצות הברית . החוקר צ'רלס ליבמן כתב כי ישראל עבור הרפורמים היא רק "סמל שאינו משפיע על חייהם באמריקה", בעוד האורתודוקסים בה מושקעים במדינה בשל חששם מהשפעות הציונות החילונית על היהדות . במשך עשרות בשנים נמנעו הזרמים הליברליים בארצות הברית מהתערבות בנושאי דת פנים ‑ ישראליים, אך המגמה של המעורבות היהודית הליברלית המוגבלת בתוך ישראל השתנתה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)