אמריקה היא "מולדת יהודית" בעירבון מוגבל

ואת היהודים כלבנים השייכים באופן אינטגרלי לדת האמריקאית, הכוללת גם את הקתולים והפרוטסטנטים, תוך הדגשת המשותף הערכי הליברלי על פני 35 זוהי נוסחההמפריד הדתי . דת זו תהפוך בשנות החמישים לדת "יודו ‑ נוצרית" . חדשה של זהות לאומית ‑ דתית אמריקאית, שרואה ביהודים חלק אינטגרלי מאמריקה ולא קבוצה אתנית ‑ דתית נפרדת של קורבנות הנוצרים ותורת הגזע . הסוציולוג ויל הֶרבֶּרג, בעבודתו המונומנטלית על הדת באמריקה, כינה את 36 תהליך האינטגרציה של היהדות עם הנצרות "כור ההיתוך המשולש" . הרעיונות האמריקאיים והמוסדות היהודיים גויסו למען הפרויקט הציוני כבר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה . בוועידת בילטמור, שהתכנסה בניו יורק ב ‑ ,1942 הבינו יהודי אמריקה את הקטסטרופה שמתחוללת באירופה והעניקו לבן ‑ גוריון אור ירוק מטעמם לחתור לריבונות יהודית . הציונים האמריקאים התגייסו לטובת הציונות ביתר שאת לאחר השואה ובתקופת מלחמת העצמאות והקמת המדינה, אך גם לאחר מכן, בשנות החמישים של המאה הקודמת, בתקופת ממשל אייזנהאואר, חישבו את צעדיהם בזהירות, ובעת התנגשות בין אינטרסים ישראליים לאמריקאיים, כמו למשל בזמן מבצע קדש, שמו את האינטרס ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)