היהודים מעצבים את הזהות האמריקאית

של ישראל לחרדים בענייני גיור ומתווה הכותל, והם סולדים מההשוואה שעשה 2 בעוד יהודים ליברליםרב ראשי בישראל בין "כושי", כלשונו, לקוף ובזים לה . בארצות הברית טוענים לעתים כי הקרע ההולך ומעמיק בינם ובין ישראל מקורו בהתרחקות הישראלית מהערכים היהודיים האוניברסליים, אחרים מציינים כי הוא נובע בעיקר מתהליך פנים ‑ אמריקאי שבו רבים אינם בטוחים עוד במשמעות הזהות היהודית ובגבולותיה . הסוציולוג היהודי ‑ אמריקאי ג'ק ורטהיימר מצביע על ההיטמעות המתמשכת בחברה האמריקאית, על הסקפטיות לגבי חשיבות שמירת המצוות ועל הרחבת ההגדרה של השייכות היהודית כגורמים להידלדלות משמעותה של הזהות . לטענתו, שחיקת המחויבות האתנית והכרסום במחויבות הדתית הופכים את היהדות האמריקאית לשורה של סיסמאות אוניברסליות עמומות . הוא תיאר תהליך זה בתוך התנועה הקונסרבטיבית כהפיכתה של היהדות האמריקאית ל"דת קפטריה", שבה כל אחד בוחר את רכיבי תפריט 3 הארוחה ( היהודית ) המתאימה לו, גם אם המסעדה אינה כשרה כלל . המהגרים היהודים לארצות הברית נתפסו בראשית המאה ה ‑ ,19 בדומה למהגרים הקתולים, כזרים ואף כעוינים לחזון האנגלוסקסי ‑ פרוטסטנטי . מדינת מרילנד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)