יהודי הקיסרות הרוסית: קרב מאסף בהיעדר מולדת

הפכה רוסיה למקום מושבם של רוב היהודים בעולם, אף על פי שמעולם לא 2 יותר מ ‑ 90 אחוזים מיהודינתפסה על ידם כארצם ובוודאי לא כמולדתם . האימפריה התגוררו במחוזות בשטחי תחום המושב . היהודים חיו בכפרים קטנים ( שטייטל ) ובערים, ונאסרה עליהם בחוק ( במשך כל המאה ) התיישבות של קבע 3 ועדיין, מ ‑ 1804 הורשה מיעוט קטן ומיוחס של יהודיםבמחוזות רוסיה הפנימית . לשהות ארעית מחוץ לתחום המושב לשם רכישת השכלה גבוהה . לאחר 1835 הותרה השהות מחוצה לו גם לסוחרים גדולים שהגיעו לערים פנימיות לרגל עסקיהם . מ ‑ 1795 ועד 1880 גדל מספרם של יהודי רוסיה פי ארבעה ויותר . בסוף המאה ה ‑ 19 חיו בה יותר מחמישה מיליון יהודים, וזאת למרות הגירה המונית של יהודים החוצה, בעיקר לארצות הברית, בשני העשורים האחרונים של המאה . בין השנים 1882 ל ‑ 1914 גדלה האוכלוסייה היהודית בקיסרות הרוסית בעוד כ ‑ 50 אחוזים . הריבוי הטבעי העצום היה תוצאה של נישואים מוקדמים ומשפחות גדולות ( כ ‑ 40 לידות לאלף איש ) והתאפשר בין היתר הודות לירידה בתמותת תינוקות, לפיתוחם של מוסדות קהילה ותרבות יהודיים, שסיפקו טיפול רפואי יעיל, ולחשיפה נמוכה 4 לרעב ולמגיפות ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)