היהודים ביחסים הבינלאומיים ובקונגרס וינה

שעליהם יתבססו השלום האירופי והסֵדר הפנים ‑ מדינתי ביבשת . מול מצעד מרשים של האריסטוקרטיה הישנה, שביקשה להחזיר על כנו את הסדר המונרכי הישן, עמדו בווינה תומכי מדינת הלאום המודרנית שביקשו לשנות את פני היבשת מבחינה ערכית ולהעביר את הריבונות לעם, ברוח המהפכה הצרפתית שחלחלה לאוכלוסיות אירופה בזמן הכיבושים הנפוליאוניים . בעוד רבים חיפשו גרסה אירופית משופרת של הסדר הישן, מעין ליברליזם בחסדי המלוכה, אחרים התעקשו כי יש לקדם סדר חדש המבוסס על כיבוד זכויות האדם והאזרח כבסיס הלגיטימי לעיצוב משטרים וסדר עולמי של שלום . המאבק בין חסידי הסדר הישן ובין חסידי הסדר החדש במסגרת קונגרס וינה התמקד גם בשאלת איחוד גרמניה, שהיתה מפוצלת בין ישויות פוליטיות רבות . העימות בין הישויות הפוליטיות הגרמניות השונות על עצם האיחוד 10 ברקעהעלה את הסנטימנט הלאומני ואת העוינות כלפי מיעוטים לאומיים . הדהדה שאלת האמנציפציה ליהודי גרמניה, שהיו מפוזרים בין עשרות מדינות גרמניות גדולות וקטנותׂ, ובשנים שלפני הקונגרס ותחת הכיבוש הצרפתי נהנו מזכויות פוליטיות מלאות . עתה, לאחר השחרור מהכיבוש הצרפתי, דרשו נציגי המדינות הגרמניות בווינה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)