הנאורות והיהודים

פנימי או חשיבות היסטורית ותיאולוגית ראויה לציון . לדידו, היהדות והיהודים היו תאונה היסטורית שאין לתת בה סימנים כאילו מקופל בה מסר אלוהי או כל רציונל אחר . קאנט גרס כי אין חשיבות תיאולוגית או מוסרית ל"מקריות ההיסטורית" שאפשרה את שרידות היהודים . לכן הגיע הזמן לשים קץ ליהדות וליהודים כשבט, וזאת לנוכח העובדה כי בעצם קיומם והווייתם הם בגדר איום על המודל החדש של האדם כאינדיבידואל . במסתו "הדת בגבולות התבונה בלבד" ( 1793 ) כתב קאנט כי היהדות כישות פוליטית חדלה להתקיים לפני זמן רב, וגם כדת היהדות איננה קיימת עוד ולמעשה מעולם לא התקיימה . היהדות היא "אך ורק איחוד של אנשים שהתקבצו 2 קאנט גם שלל את הרעיון כי למדינה עם חוקים פוליטיים ולא קהילה דתית" . ליהדות תרומה משמעותית לנצרות הפרוטסטנטית . לטענתו, ההלכה היהודית, העתיקה והמאוחרת, חסרה ערך דתי לחלוטין . הרעיון כאילו תפילות היהודים משפיעות על רצון האל ועל מהלכיו היה עבור קאנט אמונה פרימיטיבית ריקה . עם זאת, הוא גרס כי המרת דת קולקטיבית של כל היהודים לנצרות הפרוטסטנטית היא רעיון עוועים, וכי בשלב זה של הנאורות הפתרון המתחייב ל"שאלה היהודית" הוא אך...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)