פרק ה: היהודים בעידן מדינת הלאום המודרנית -מקלפי משחק לשחקנים פעילים