"היהודי הכלכלי"

גורשו שוב בהינף יד ב ‑ ,1462 לאחר שאנשי עסקים נוצרים בעיר טענו כי הם פוגעים בפרנסתם . הם כונו "תולעים" וצוו להתיישב ברובע "העיר היהודית", שהיה למעשה סמטה צרה שגבלה בתעלה מצחינה בשולי פרנקפורט, ושם היה מקום מושבם ב ‑ 300 השנים הבאות . גם בראשית המאה ה ‑ 18 התרגשו על יהודי פרנקפורט פרעות, שוד וגירוש, שהתפרצו בהתקפי גחמה . הם חויבו במס גולגולת ובמס הגנה, וכ"יהודי חסות" נאסר עליהם לרכוש קרקע, לעסוק בעבודת אדמה ובאומנויות או לצאת את הגטו בשעות החשיכה . גם בשעות היום נאסרה עליהם ההליכה במקומות בילוי ציבוריים, והם הוגבלו במספר החתונות השנתי ובמספר הצאצאים שהורשו להעמיד . והנה, דווקא בתוך מציאות זו צמחה שושלת רוטשילד : שם נולד ב ‑ 1743 מאיר אנשל רוטשילד, שלימים יקימו הוא וצאצאיו את האימפריה הפיננסית הגדולה באירופה . חמשת ילדיו בנו מרכזים פיננסיים בפרנקפורט, בווינה, בלונדון, בנאפולי ובפריז והסתמכו על רשת מסועפת של בלדרים וסוכנים שחלשו על המידע הפוליטי והכלכלי באירופה, מימנו ממשלות והפכו שחקנים מובילים בשוק איגרות החוב וכנושי החובות של ממשלות . בין היהודים בפרנקפורט, כמו במקומות אחרים, היה תמיד ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)