"יהודי החצר" כמבשר המודרנה

חיי נדודים אינסופיים כפזורה . קהילות היהודים באירופה כמו אימצו את אות קין שהוטבע בהן והמציאו הסברים למיצובן כאומת פזורה . הכמיהה לחידוש הריבונות היהודית נשארה בעיקרה סמלית ותיאולוגית . הרוב המכריע של היהודים בימי הביניים המאוחרים ובראשית המודרנה חי בגטאות תחת משטרים מפלים ובמצב של אי ‑ ודאות . כך היה במזרח אירופה, אשר בה, החל מהמאה ה ‑ ,16 התרכזו רוב יהודי היבשת, וכך היה גם במערבה, שם חיו היהודים כמעט תמיד בתחתית החברה, בגטאות ובשולי הערים, כשהם מובחנים בלבושם ובדתם מהחברה הסובבת, וללא הגנה של מסד חוקי . ועדיין, מצב היהודים היה שונה ממדינה למדינה וממחוז למחוז, על פי הנסיבות ההיסטוריות, החברתיות והתרבותיות . בעוד שבמחוזות רבים באירופה נאסרה כניסתם של היהודים ובאחרים הם הורשו לשהות בשעות היום בלבד, היו מקומות בהם הם נהנו מחופש דתי וכלכלי נרחב . כך היה בעיקר בהולנד הקלוויניסטית ו"הרב ‑ דתית", שם זכו היהודים לשגשוג כלכלי וליחס סובלני . מייסדי הקהילה היהודית באמסטרדם בסוף המאה ה ‑ 16 היו צאצאי האנוסים מספרד ומפורטוגל . אבותיהם שרדו את תופת האינקוויזיציה ורבים מהם חזרו בגלוי ליהדותם במערב אי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)