ה"ציונות" של שפינוזה

השבתאית וטען כי חלק מעבודתו "מהווה תשובה עקיפה . . . לשבתאים עצמם . יש כאן אנטיתזה לשיגעון ולשברון השבתאי, וגרסה אחרת, רציונלית וחילונית, 72 לאותו חזון שפיעם בלבם בדרך עוועים" . אכן, בשורתו של שפינוזה היתה חילונית ביסודה . לטענתו, כתבי הקודש והאמונה המונותיאיסטית הם פרי יצירה אנושית ושימשו בעבר מכשירי גיוס של הזהות הלאומית היהודית וחוקה שיש לציית לה מתוקף היותה לכאורה "דברי אלוהים חיים" . התורה, לדבריו, לא ניתנה משמים אלא היא פרי יצירה של הרוח היהודית . לדידו, משה לא היה נביא שאליו נגלה האלוהים, אלא מדינאי ומנהיג פוליטי חדור אמונה ויוזמה שהשתמש בלשון נבואית כדי לייסד את האומה 73 המאבק לריבונות יהודית, על כן, יכול להסתייע בתיאולוגיה,ולבסס אותה . ו"אלמלא ריככו יסודות אמונתם את נפשותיהם, ביום מן הימים בבוא שעת כושר, כפי שענייני בני אדם הם בני שינוי, שוב יקימו [ היהודים ] את ממלכתם 74 דהיינו, ביום מן הימים, כשהעם היהודי יתאחד ואלוהים יבחר בהם מחדש" . במאבק על ריבונות ואולי אף ישיג אותה, יוצג ההישג כאילו אלוהים בחר בעמו מחדש . לכן, הדגיש שפינוזה, מפעל חידוש הריבונות היהודית מותנה באימוץ דוק...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)