ריאליה פוליטית והגיבור הלאומי: מרבן יוחנן בן זכאי ובר כוכבא ועד דוד בן־גוריון

כבפורענות בר כוכבא" . לדעת הרכבי, התבוסה של בר כוכבא למעצמת ‑ העל הרומית היתה צפויה, ומחוללי המרד לקו "בחשיבה בלתי ‑ מציאותית והסתכנות 125 בלתי ‑ סבירה" . התזה של הרכבי עשתה בזמנו רעש תקשורתי גדול . הרכבי ביקש לעשות שימוש באנלוגיות ההיסטוריות על מנת להקיש על ההוויה הישראלית לאחר מלחמת יום הכיפורים ורצה לקעקע את מה שראה כנוקשות הישראלית מול הפלסטינים וההתמכרות ליוהרת הכוח . לכן הזהיר מהמשך טיפוח המיתוס של גבורת מעטים מול רבים, שהעניק לדעתו גושפנקה ערכית לתזה הדתית ‑ לאומית בדבר הקשר בין ההשגחה האלוהית על ישראל לגאולה האקטיבית של העם 126 מול מרדנותו הקטלנית של בר כוכבא, הוא הציג את כניעת ריב"זמשעבודו . כביטוי להתנהלות יהודית אחראית לנוכח הגזירות הרומיות הקשות . ההיסטוריון גדליה אלון ערער על תזת היתרונות של הריאליה הפוליטית, שנבנתה על סיפור הכניעה והשתדלנות המוצלחת לכאורה של ריב"ז, שאפשרו את התחייה היהודית בארץ ישראל ובתפוצות . הוא כתב כי סיפור הכניעה הוא מיתוס חסר ביסוס וכי ריב"ז וחבורתו הגיעו ליבנה לא מפני שהשיגו מחילה ופרס מאספסיאנוס על כניעתם ועל שתדלנותם, אלא כי היו חלק מהפליטים היהו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)