המשיחיות וחורבן בית שני: הכול בעיני המתבונן

בתקופת זרובבל, נכדו של יהויכין - האחרון במלכי יהודה, שהיה אמור ליטול את השלטון ביהודה ולחדש את "סוכת דוד" . אך למעשה במשך כל התקופה הפרסית וההלניסטית לא היה, על פי החוקרים, שום ביטוי ברור לשאיפות ריבוניות הקשורות בגאולה משיחית . למעשה, עד שלהי המאה הראשונה לספירה 87 גם ישו ומבשריועליית הנצרות, המונחים "משיח" ו"בן דוד" היו נדירים . הנצרות בראשית המאה הראשונה לספירה היו רק בבחינת זרם משני ביהדות . היהודים ‑ הנוצרים לא נתפסו בראשית המאה הראשונה לספירה כזרם שמאיים על ההגמוניה היהודית הממוסדת . הם "המשיכו לקיים את הטקסים, את הפולחן היהודי ואת הליטורגיה היהודית המקובלת . הם המשיכו לעלות אל המקדש לשם תפילה . . . הקפידו על מילה והטיפו לה . . . האוונגליון של מתי, היהודי מבין ספרי הבשורה, אומר מפי ישו, אל תחשבו בי כי באתי להפר התורה או את דברי הנביאים . לא באתי להפר כי אם למלאת . כי אמן אומר אני לכם : עד כי עבור 88 השמים והארץ לא יעבור יוד אחת או קוץ מן התורה עד אשר ייעשה הכול'" . רבים ממובילי המרד הגדול, שסופו בחורבן ירושלים ובית המקדש ב ‑ 70 לספירה, נשענו על חזונות משיחיים, ובראש חלק מהסיעות ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)