חורבן הבית, הכמיהה לריבונות משיחית ומרד בר כוכבא

משיחיות ומשיחים הופיעו במהלך ההיסטוריה בשיח הפוליטי והתיאולוגי בסמיכות לטרגדיות גדולות או לתקופות של פריחה ואופוריה לאחר ניצחונות מפתיעים . לכל אלה מיוחס ממד אלוהי, הקיים "עם או בלי נוכחותה של דמות 80 רבים מוצאים כידוע זיקה בין תהליכים היסטוריים יוצאי דופןאנושית גואלת" . ובין פעולתם של כוחות עליונים . בדור הקמת המדינה, הרב יוסף דב סולוביצ'יק, במסתו "קול דודי דופק", הציג את התהליכים של תקומת ישראל לאחר השואה כביטוי מובהק של השגחה עליונה שלאדם אין כלים להסביר את מהלכיה, אף אם ניתן לזהות בה את מעשי האל ואת מבשרי הגאולה . הרב סולוביצ'יק, שהיה מנהיגה הרוחני של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, כתב במסתו כי הציונים החילונים הם נושאי הגאולה המשיחית . לפני שנים מעטות, בעצם ליל בלהות מלא זוועות מיידאנק, טרבלניקה בוכנוואלד, בליל של תאי גז וכבשנים, בליל של הסתר פנים מוחלט, בליל שלטון שטן הספקות והשמד, אשר רצה לסחוב את הרעיה מביתה לכנסייה הנוצרית . בליל חיפושים בלי הרף ובקשת הדוד - בליל זה גופו צץ ועלה הדוד . האל המסתתר בשפריר חביון הופיע פתאום והתחיל לדפוק בפתח אהלה של הרעיה הסחופה והדוויה, שהת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)