הורדוס - "מלך היהודים"

המתמשכת שלו . הגולה, אפוא, איננה עול, אלא אפילו יתרון . היא מאפשרת 54 להפיץ את דבר האל ברחבי העולם" . מודל התפוצתיות, כפרדיגמה היסטורית ותיאורטית של חיים "נורמליים", מוצג אפילו בעשורים האחרונים כאלטרנטיבה לראיית הגלות ככישלון של הגדרה עצמית לאומית . מודל זה אף הפך לאידיאולוגיה של ממש עבור מבקרי ישראל הריבונית . אינטלקטואלים ואנטי ‑ ציונים רואים בשבטיות היהודית המתכנסת במכורה הריבונית עיוות של היהדות ה"מוסרית" עצמה . כך כתבו למשל יונתן ודניאל בויארין בספרם "תפוצות", שבו הם מתארים את הדגש על ריבונות חזקה כמרכז ההוויה הישראלית כסטייה מעקרונות היסוד האוניברסליים של היהדות . דגש כזה מבקש לכלוא את היהדות במדינה אקסקלוסיבית ובכך לחנוק את מגוון דפוסי החיים היהודיים שהם פסיפס תרבותי רחב של קיום 55 האחים בויארין, אנטי ‑ ציונים התומכים בחרם אקדמי על ישראל, כתבואנושי . כי "רק מתוך הסתלקות ממצב של הגמוניה יהודית [ ריבונית ] ניתן למצוא את הדרך המוסרית . . . " וכי "יש לתאר את הזהות היהודית לא כנחלה וכמקור של 56 גאווה אלא כמתח גלותי יצירתי וחסר מנוח" . בתקופה החשמונאית שיחקו הלאומיות והריבונות תפקיד מ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)