הריבונות החשמונאית והחשמונאיזציה של היהדות

עצמאות לאומית . תפיסה זו באה לידי ביטוי במיתוג מחדש של חג החנוכה כמאבק שבמרכזו גבורה וחתירה לריבונות יהודית לאומית, והיא גויסה למען טיפוח רעיון הלאומיות המתחדשת בארץ ישראל ובתפוצות . חנוכה במתכונתו הלאומית נחוג לראשונה בבית הספר בראשון לציון ב ‑ 1899 והנוהג התפשט גם לבתי ספר אחרים בארץ . מראשית תקופת היישוב התקיימו מסעות תלמידים למודיעין, ו"מערכת החינוך הציונית החלה לציין את החג בהקשרו המחודש של אתוס הגבורה החשמונאי" . אגודת מכבי, שנוסדה בקונסטנטינופול ב ‑ 1895 כארגון ספורט ציוני עולמי והתפשטה באירופה, הבליטה את "יהדות השרירים" 14 התיאולוג דוד הרטמן, שגדל בארצות הברית, סיפר כיעל פני היהודי הגלותי . לאחר עלייתו לארץ הופתע לגלות שחנוכה נחגג בישראל לא כסמל של המאבק בין היהדות להלניזם, כפי שצוין באמריקה, אלא כחג שמאפשר לישראלים להגדיר את זהותם כמכבים מודרניים : לתדהמתי, שמעתי אלוף בצה"ל שהסביר את פרטי האסטרטגיה החשמונאית של התקפות פתע, וניתח את הניצחונות במונחים של טקטיקה צבאית מבריקה ותחבולות מלחמה . . . שאלתי את עצמי : "היכן חנוכה שלי ? היכן משמעותו של פך השמן . . . ? היכן המשמעות הרוחני...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)