בניית לאומיות יהודית בחסות פרס

רבים מדגישים, אם כן, כי מדינת הלאום היהודית במאה הישראלית היא היחידה שבחסותה ניתן לשמור על העם היהודי בכלל . האפשרות של התבוללות ואובדן הזהות היהודית נקשרת ליהדות התפוצות, ובעיקר לתפוצה היהודית הליברלית בצפון אמריקה, הנתונה, על פי סקרים, בסכנת כליה כתוצאה מנישואי תערובת . בישראל, לעומת זאת, אחוז נישואי התערובת נמוך מאוד, ולכן "רב ‑ השיח הציבורי בארץ סביב יהדות התפוצות בכלל, וסביב ארצות הברית בפרט, מניח שהחברה הישראלית היא סיפור הצלחה של שמירה על 51 לעומת מצב יהדות התפוצות, ההנחה היא שבישראל הריבוניתזהות יהודית" . נשמרים גבולות הקהילה בצורה ברורה על ידי ההפרדה הלאומית המוסדית בין יהודים ושאינם יהודים, וגם המיעוטים המוסלמיים והנוצריים שומרים בתורם על סגירות קהילותיהם, דתם ותרבותם . ב ‑ 1958 פנה ראש הממשלה בן ‑ גוריון ל"חכמי ישראל" בארץ ובעולם שיביעו את דעתם בשאלת "מיהו יהודי", בניסיון לבסס קריטריונים ברורים לרישום במרשם התושבים של ילדים מנישואי תערובת . הוא כתב אז כי בישראל אין היישוב היהודי נתון ל"לחץ של תרבות זרה, ואין פה חשש התבוללות של יהודים 52 לעומת העמדהבקרב לא יהודים, כזו הקיימת ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)