פוליטיקה של גולים ויצירת אומת פזורה כזרע הקודש

התפוצות בהווה, ננסה לבחון דווקא את העבר, הלוט בערפילי הזמן, על פי ממצאי המחקר בתקופות מאוחרות יותר . בקיצור, ננסה להבין את העבר על פי העתיד ולא להפך . ניתן לשער כי סיפור הגולים בבבל דומה לסיפורי קורותיהם של גולים פוליטיים בעולם המודרני . חיי הגולים מורכבים מאלמנטים הקשורים ביחסים בין הבית למדינות ולחברות המארחות אותם ומהמעמד של ארגוני גולים חסרי ריבונות בזירה הבינלאומית . מעמדם נגזר גם מיכולתם לשמור על לכידות בניכר ועל קשר עם הבית, משאלות של אזרחות וזהות הנקבעות על בסיס גבולות טריטוריאליים ועוד . מוסכם על חוקרים של יהודי בבל כי אוכלוסיית הגולים שם כללה גרעין הנהגה בולט בראשות משפחת המלוכה ומשפחות הכהונה . גרעין זה היה כנראה בעל תודעה מעמדית מפותחת ועמד בראש קהילת נשלטים, ובה בעלי מלאכה ופונקציונרים אחרים שהוגלו גם כן . כושר שרידותן של האליטות הגולות השתכלל בעיקר מכוח ההומוגניות היחסית שלהן, שפעלה כגורם מלכד, וגם על רקע ניתוקן מסביבה ביתית עוינת . בבית ראה בהן עם הארץ, קרוב לוודאי, מנהיגות כושלת האחראית לקטסטרופה של אובדן הריבונות . מאחר ששרידי המלוכה הכושלת התקשו לשמור על מעמדם בקרב הע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)