מזרע ישראל לזרע הקודש

מי שבא להתגורר בארץ ובמרוצת הימים התבולל תרבותית ודתית, באמצו את 6 אימוץ האל התבטא בפולחן הזבחים ואף בטקס המילה,אלוהי הארץ וחוקיו'" . אך לא בתהליך התגיירות . גם במאה הישראלית, המאבק מי הגר ומי המגויר הוא קריטי בעיצוב גבולות הזהות והנאמנות היהודית . מאבק זה מתחולל בתוך מדינת ישראל ובינה לבין העם היהודי בתפוצות . סיפורי המקרא וממצאים ארכיאולוגיים מלמדים כי בתקופה שבין 640 ל ‑ 609 לפני הספירה שלט ביהודה המלך יאשיהו, שנודע כנער המלך שהציל את העם היהודאי אחרי התבוסה של ממלכת ישראל הצפונית לאשורים בשנת 721 לפני הספירה . יאשיהו כפה רפורמה פולחנית אגרסיבית למיגור הפולחן האלילי כמכשיר לביצור מעמדו הפוליטי והכלכלי . הוא "לא הסתפק בסילוק פסליהם של האלים בעל, אשרה, שמש, חמן, ירח, ענת ועשתורת, הוא גם פסל את פולחן 7 בסיוע המצבות, האשרים, האשרות, וגם את פולחן הבמות שהוקדשו ליהוה" . משפחת שפן הסופר, שהופקדה על חינוכו של המלך, והכהן חלקיהו, אימץ יאשיהו את נוסחת פולחן האל האחד, "יהוה אחד", והפעילו כאל לאומי ‑ אתני וכאלמנט מלכד של האומה כולה, הניצבת בפני אתגרים גיאופוליטיים קשים . הוא כרת ברית מחודשת של ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)