פרדיגמת "דוחי הקץ" ושוללי המאה הישראלית

לרבים בעולם, יהודים ושאינם יהודים, תומכי ישראל ומתנגדיה, קשה עדיין להיפרד מהדימוי של אומת התפוצה כאבטיפוס עולמי של חיים יהודיים משגשגים ללא ריבונות . הגלובליסטים, לרבות אלה החיים ופועלים בישראל, רואים בלאומיות הריבונית היהודית מופע אנושי מוגבל, לעתים קטן ועלוב, מול חיים קוסמופוליטיים חוצי גבולות וזהויות בעולם טרנס ‑ לאומי, שבו נעה הקדמה האנושית בחופשיות תוך צבירת הישגים יוצאי דופן . אף על פי שהיהודים גונו פעם אחר פעם, משמאל ומימין, כקוסמופוליטים ונעדרי שורשים, ולחלופין כבוגדניים הנאמנים רק לשבט העתיק, עדיין יש המעלים על נס את החיים היהודיים בעולם החופשי, ללא ריבונות, ואת הישגי היהודים כקהילות תפוצה "באמנויות, במדעים ובחיים האקדמיים", תוך ניגוח ואף זלזול בישראל ומכנים 45 אותה "מדינה בינונית" . כך כתב רובין כהן, מחוקרי התפוצות הידועים בעולם . עד העידן המודרני חיו היהודים בקהילות דתיות ברחבי העולם . הם דיברו בשפות שונות, חלקן ניבים יהודיים של השפה המקומית, וקיימו עם הסביבה הלא יהודית אינטראקציות מגוונות, שהיו שזורות תמיד במהפכי שגשוג וקמילה . היהודים עברו פעם אחר פעם, לעתים בתקופה קצרה יח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)