הפרדיגמה הציונית־דתית - מי כאן החמור ומי המשיח?

מעולם לא העניקו חשיבות רבה לפוליטיקה ריבונית כדרך חיים, שהרי ממילא אלוהים הוא הלוחם את מלחמות ישראל והוא הגורם לניצחונם או לתבוסתם . מולם הדגישה התזה הציונית, בדומה לשפינוזה, כי התנ"ך הוא ספר הספרים של 32 בן ‑ גוריון, שביקש להנחיל את רוח הממלכתיות, הבין כי הריבונות היהודית . עליו לשנות את הקונבנציה ההיסטורית שלפיה גלות בבל ושיבת ציון הן נקודות המוצא של הפרדיגמה היהודית . עבורו, האתוס היהודי החשוב ביותר היה דווקא תקופת הריבונות הארוכה בימי הבית הראשון, ובמיוחד ימי הפאר של מלכות דוד ושלמה, ותקופת הזוהר הריבונית בימי החשמונאים . על פי בן ‑ גוריון, הפרדיגמה היהודית התיאולוגית היתה בעוכריו של העם שחיכה במשך דורות למשיח . הוא אימץ מודל לאומי מודרניסטי ששורשיו במקרא כדי להנחיל את דרמת התקומה היהודית בדורנו ואת הממלכתיות כדת אזרחית . תפיסת הממלכתיות שלו היתה נחושה במיוחד במאמציה לתאר את המפעל הציוני כהמשך ישיר של העצמאות היהודית העתיקה, כפי שהיא באה לידי ביטוי בסיפורי התנ"ך, ובלי לקשור אותם בשום אופן וצורה לתקופת הגולה הארוכה ולמסורת הרבנית ה"א ‑ פוליטית" . גיבורי התנ"ך שאימץ בן ‑ גוריון היו מ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)