ישראליזציה או יהדותיזציה?

המדגישה את העליונות השבטית היהודית על פני האזרחות האוניברסלית ומבקשת לגמד את מעמד האזרחים שאינם יהודים ואף להרחיקם מתוכה . בהמשך הציר, רבים בישראל עדיין תומכים בדמוקרטיה ליברלית, המאפשרת אזרחות שוויונית גם אם היא מעניקה יתרון ליהודים . בקוטב האחר שלו נמצא מיעוט יהודי השולל את הזיקה בין זהות יהודית ומעמד לאומי ‑ אזרחי, לרבות אלה השואפים ליצור אומה ישראלית, הכוללת גם את התושבים הערבים וגם זרים אחרים . בישראל מתקיימים, במקביל לציר היהודי, ציר לאומי ערבי וציר אזרחי, שעליהם ממוקמים ישראלים שאינם יהודים . בציר הלאומי הערבי יש המבקשים הכרה לאומית שוויונית למיעוט הערבי ואפילו את הגדרתו במסגרת גיאוגרפית אוטונומית . בין אלה נמצאים גם שוללי הריבונות והאומה היהודית . אבל בקרב בני הלאום הערבי ואזרחים אחרים לא יהודים יש גם קבוצות גדולות המזדהות בצורה משמעותית עם מדינת ישראל היהודית וחבריהן נאמנים לה ואף מאמצים במידה רבה את תרבות הרוב היהודי . למרות האזהרות מפני השבטיות היהודית ‑ ישראלית, חזון הציונות, כמופע פוליטי מודרני של עם שבנה מדינה ריבונית וקיבץ בה את " 70 הגלויות", הוא הצלחה פנומנלית וגדולה פ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)