מי דובר בשם העם היהודי ובאיזו סמכות?

הפיצול השבטי, טען הנשיא, הוא תוצאה של המהפכה התרבותית והדמוגרפית 30 שעוברת החברה הישראלית . כל קברניטי התפוצות מכירים בדומיננטיות של המאה הישראלית ותובעים קול ומעמד ל"שבט החמישי" - הוא יהודי התפוצות - מתוך חשש שיידחק לשוליים ויישכח לגמרי . צ'רלס ברונפמן, מבכירי יהדות התפוצות ומהוגי תוכנית תגלית, זעק לאחרונה כי יש להציל את הקשר בין ישראל לתפוצות ולקיים ביניהן דיאלוג אינטנסיבי, החיוני "להבטחת עתיד כולם, עתיד העם" . ברונפמן כתב כי "בעוד שארבעת השבטים החיים בארץ ממלאים תפקיד יומיומי בחיים הפוליטיים של ישראל, מקומו של החמישי נפקד", והוסיף, "בצד המחאה [ שלנו ] מההתעלמות מצרכינו, העדפותינו וערכינו . . . נדרשת מצוות 'עשה' : עלינו למסד לובי רציני וקבוע בירושלים, שבו יתקבצו קבוצות יהודיות ישראליות עם אלו הגלובליות, ויחד יקיימו שיח על המשותף והמפריד ; הדומה והשונה ; מבלי לטשטש מחלוקות וגוונים . מצד התפוצות חיוני להמחיש לישראלים את השלכות החלטותיהם וחוקיהם על הקשר עם יהדות התפוצות ; את חיוניות החיים היהודיים בקהילות תוססות ברחבי העולם ; את תרומתן לביטחון ישראל ורווחתה ; 31 ואת הצורך האמיתי שלהן לה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)