מבוא: המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות

שנראית שרירותית, מכיוון ש"מהות התוהו, ממדיו וחוקיו" הם שרירותיים 2 את חוויית התוהו היהודי ביטא טוב מכולם הסופר היהודימעצם הווייתם . הנודע שלום עליכם : "ברוך השם - דהיינו הם מתחילים לגמרי לא רע באמונה שלמה ובתקוות גדולות ונגמרים בדרך כלל בביש מזל . . . לכן אין צורך לטרוח יתר על המידה בכתיבת מכתב . אפשר להעתיק אותו ככתבו וכלשונו . . . כל מה שנבנה באוויר עתיד ליפול בסופו של דבר . לא נעים, אך זו האמת והרי את 3 האמת אוהבים כולם" . בפילוסופיה הפוליטית, "חיי התוהו" מזוהים עם מצב הטבע, שבו חוקי המשחק אינם ברורים ואין סמכות מרכזית שבכוחה לאכוף הבנות והסכמות . בהיעדר מדינה בעלת מונופול לגיטימי על אמצעי האלימות, שולטת החרדה המתמדת מפני השרירותיות האלימה של מצב הטבע, שבו אין מי שיכפה סדר ויציבות ואין מי שיגדיר מוסר קולקטיבי ברור ומוסכם . לכן, מטרת הכוח המדינתי היא בראש ובראשונה לרסן את השרירותיות, ורק לאחר מכן לאפשר "חיים טובים" ומוסריים ולווסת אותם . היהודים חיפשו תמיד הסדרים פוליטיים שיגנו עליהם, בין שבמדינה לאומית עצמאית ובין שבקרב אומות אחרות . הם הנחילו לעולם את מסורת הלאומיות העתיקה, שמשמעות...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)