מפתח אישים וערכים

270 גוייטין, ש . ד . ( שלמה דב ) 33 , 82 גולדשטיין, ברוך 14 , 31 , 219 , 221 , 223 , 229 גורן, שלמה 7 , 217 היטלר, אדולף 57 , 89 , 109 , 110 , 143 , 165 , 228 הייכל, מחמד חוסיין 155 הנטינגטון, סמואל 18 הרצל, בנימין זאב 142 , 146 וחיד, עבד אל רחמאן 23 , 128 , 133 , 201 ויטל, חיים 135 וייצמן, חיים 120 , 138 - 140 , 144 , 147 , 157 , 193 ז'בוטינסקי, זאב 148 , 149 ח'ומייני, אייתואללה 85 , 87 , 89 , 93 , 94 חוסיין מלך ירדן 22 , 184 , 188 , 193 , 195 - 198 , 201 חוסיין, צדאם 99 , 179 חסן השני ( מלך מרוקו ) 16 , 62 , 133 , 200 טראמפ, דונלד 7 , 175 , 180 , 182 , 192 , 199 , 206 , 250 יוסף, עובדיה ( רב ) 14 , 217 , 220 ילין, דוד 46 , 137 ישמעאל ( מלכות ישמעאל ) 9 , 27 , 29 , 31 , 35 , 137 , 148 , 150 - 152 , 155 , 168 , 246 כהן, מרק 19 לואיס, ברנרד 19 , 34 ליברמן, אביגדור 78 , 103 , 241 מאיר, גולדה 194 , 196 מגנס, יהודה 145 מובארכ, חוסני 133 מונטיפיורי, משה 60 , 134 מוריס, בני 18 מחמד, נביא 13 - 14 , 16 , 18 , 23 , 26 - 30 , 33 , 56 , 60 , 70 , 110 , 124 , 133 , 137 , 152 , 157 , 174 , 177 , 17...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד