5. תורכיה המודרנית, מרכז ודרום אסיה: עמדות דואליות של מדינות סוניות

105 בין מאה וחמישים אלף למאתיים אלף איש מתוך כחמישה-עשר מיליון תושבים, רובם באיסטנבול, איזמיר ואדירנה . כיום מתגוררים בתורכיה כשמונה-עשרה אלף מתוך כשמונים מיליון תושבים, ובישראל כמאתיים ושמונים אלף יהודים שעלו מתורכיה במשך השנים . עד להקמת ישראל עוד לפני הקמת הרפובליקה התורכית ב- 1923 סבלו היהודים במערב אנטוליה ואיזמיר מן הקרבות בין הצבא התורכי לכוחות היוונים שפלשו לאזור ב- 1919 במטרה לספחו ליוון . רוב היהודים המשיכו להביע נאמנות לתורכיה, ורבים התגייסו לצבאה, ובתום הקרבות הצליחו להשתקם בסיוע ארגונים יהודיים בינלאומיים, ואף הרחיבו את פעילותם הכלכלית במקום יוונים וארמנים שסולקו . מנהיגים יהודיים ציינו כי קהילותיהם חיות בתורכיה מזה ארבע- מאות שנים ונהנות מחופש דת, צדק ואהדה . ״כל רצוננו הוא לראות את מולדתנו הקדושה והאהובה מתקדמת בכל תחום, להשתלב בחיים החברתיים והפוליטיים של המדינה כאזרחים תורכים בני דת משה“ . במקביל לכך, נציגים של ממשלת תורכיה החדשה העלו על נס את נאמנותם ותרומתם של היהודים למדינה ולמולדת, וציינו כי ״בעיני המולדת אין הבדל בין מחמד, אחמד או חיים נחום״ ( הרב הראשי ) . 109 בנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד