3. יחסים דואליים בין מוסלמים ויהודים במדינות צפון־אפריקה ואפריקה השחורה

69 משמעות כגון : “היהודים ילידי אלג'יריה אינם צרפתים אלא ערבים בני דת משה . . . שפת אמם היא ערבית . . . מנהגיהם מזרחיים ולבושם מזרחי . . . מקצועם היחיד הוא המסחר ותאוותם היחידה היא לצבור כסף . . . יהודים ומוסלמים הם בני אותו מוצא . אמנם הם מקיימים דתות שונות, אך הם שייכים למשפחה אחת . . . לכן כל הפרה של שיווי המשקל ביניהם, על ידי קידומם של היהודים למעמד גבוה יותר, תעורר נגדם מחדש את שנאת הערבים“ . 65 מלבד התקפות מילוליות על היהודים, אירעו בעשורים האחרונים של המאה התשע-עשרה שורה של תקריות אלימות, כולל פרעות קשות ביהודים בערים שונות, שבחלקן השתתפו חיילים מוסלמים בצבא הצרפתי, וגם אזרחים ערבים-מוסלמים . זאת, בעקבות הסתה ומימון של אנטישמים צרפתים וגם בגלל כעס על איבוד אדמות של ערבים ליהודים שהלוו להם כספים בריבית גבוהה . אך רוב הערבים לא היו אנטישמים, וחלקם אף הגנו על יהודים כפי שהעידו מנהיגים יהודים בני הזמן : “ברובע המוסלמי של אוראן לא הותקף אף לא יהודי אחד . להיפך, יהודים רבים באו לחפש שם מחסה . . . שם התרכז רוב רובה של האוכלוסייה הערבית של המחוז, לא נרשמו תקריות חמורות, שכן אין בהם אנטי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד