מוסלמים, יהודים וירושלים: דואליות, דיאלוג, או גוג ומגוג

משה מעוז מוסלמים, יהודים וירושלים ד ו א ל י ו ת , ד י א ל ו ג א ו ג ו ג ו מ ג ו ג משה מעוז מוסלמים, יהודים וירושלים : דואליות, דיאלוג, או גוג ומגוג לבנותי, יפעת ודריה לנכדותי, ענבר, מאיה ומיכל לנכדי, איל ואוריין משה מעוז מוסלמים, יהודים וירושלים : דואליות, דיאלוג, או גוג ומגוג הוצאת הקיבוץ המאוחד Moshe Ma’oz Muslims, Jews and Jerusalem Ambivalence Dialogue or Armageddon עורך : דן שביט עיצוב העטיפה : רוחמה ש . עימוד : סטודיו גם וגם אין להעתיק, לשכפל, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי – אלקטרוני, אופטי או מכני ( לרבות צילום והקלטה ) – ללא אישור בכתב מהמוציא לאור . © כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ ת"ד 2104 , בני-ברק 5112002 טל' 5785810 - 03 , פקס' 5785811 - 03 © All rights reserved by Hakibbutz Hameuchad Publishing House Ltd . מסת"ב : 1 - 0939 - 02 - 965 - ISBN978 תל אביב, תשע"ט 2019  אל הספר
הקיבוץ המאוחד