מקורות

רודי לרמנס 452 במאמרה The Elasticity of the Almost“ “, בתוך Relationscapes : Movement, Art, Cambridge ] MA [ : MIT ( Philosophy Press, 2009, pp . 29 - 42 ] p . 30 [ ) . אנדרה לפקי נותן להצעות בטקסט הזה תפנית פוליטית מכרעת במאמרו From Partaking“ to Initiating : Leadingfollowing as Dance‘s ) a - personal ( Political Singularity “, שפורסם באוסף שהוזכר כבר Dance [ and ] Theory ( בעריכת Gabriele Brandstetter ו - ,Gabriele Klein עמ׳ 21 - 38 [ עמ׳ 34 ] , הדגשות במקור ) . המתכונת הבלתי מונחית או השטוחה של שיתוף פעולה E . X . T . E . N . S . I . O . N . S של קסבייה לה רואה והמופע שיצא ממנו Project מנותחים באריכות מנקודת המבט של יצירת מחול שיתופי בתוך Choreographie als kritische Praxis . Arbeitsweisen bei Xavier Le Roy und Thomas Lehmen מאת Bielefeld : ( Pirkko Husemann Kollaborative ; ) transcript Verlag, 2009 Praxis : Choreographie . Die Inszenierung der Zusammenarbeit und ihre Aufführung מאת Martina Wien : Verlag Turia + Kant, ( Ruhsam 2010 ) ( ספר זה גם שופך אור על כמה עבודות של צמד האמנים ד...  אל הספר
הוצאת אסיה