קודה: הגדרת ה“שיתופי“

הכוריאוגרפיוֹת החברתיוֹת של שיתוף הפעולה 443 ליצירה של קווים משותפים שונים במסגרת ההקשר של שיתוף הפעולה, וכן של תוצרים סופיים, שהמעמד הסופי שלהם כטובין משותפים תלוי בעיקרו בנגישות הכללית שלהם . האם האובייקטים הסופיים, במובן הרחב, שנוצרים נלכדים בצורה קפיטליסטית, עוברים קומודיפיקציה ומופרטים על סמך חוקי זכויות היוצרים והמחבּרוּת ? או שמא הם נהפכים בסוף בפועל למשאב המשותף, או לתחום של שימוש חופשי המתעלה מעל להבדלה המסורתית בין הפרטי לציבורי ומכשיר שימוש מחודש במוצרים כמשאבי חינם בתהליכי יצירת משאבים משותפים עתידיים ? דה – קומודיפיקציה, או המאבקים השונים למען ההגנה ובמיוחד החלוקה בטובין משותפים, מאפיינים במובהק כל פוליטיקה בהשראת המציאות החברתית של הקהילייתיות . ה“שיתופי“ מניח למעשה מראש את קיומו הקודם של משהו משותף כבר מלכתחילה . יצירה משותפת אינה יכולה לצאת לדרך ללא מערך מגוון של יכולות, רעיונות, תחומי עניין ויחסים הטרוגניים שמוכרחים להניח מראש את שחולקים בהם . ליכולות המשוערות בעיקרן יש אופי גנרי : היכולות לחשוב, לתקשר, להרגיש או לדמיין שמגדירות במשותף את האנושיוּת . ביחד עם הכשירות של...  אל הספר
הוצאת אסיה